Merry Christmas 2009


 .


  takamizu : 2009.12.17 23:41


   はじめまして。トラビでは、おせわになりましたw
   ほんとに完成しましたねー。


   これでトラビも卒業ですw
   では、楽しい夜をすごしましょうwhttp://d.hatena.ne.jp/kiratei/20091200:TITLE=2009.12 http://d.hatena.ne.jp/images/diary/k/kiratei/2009-12-00.jpghttp://d.hatena.ne.jp/images/diary/k/kiratei/2009-12-01.jpghttp://d.hatena.ne.jp/images/diary/k/kiratei/2009-12-02.jpghttp://d.hatena.ne.jp/images/diary/k/kiratei/2009-12-03.jpghttp://d.hatena.ne.jp/images/diary/k/kiratei/2009-12-04.jpghttp://d.hatena.ne.jp/images/diary/k/kiratei/2009-12-05.jpghttp://d.hatena.ne.jp/images/diary/k/kiratei/2009-12-06.jpghttp://d.hatena.ne.jp/images/diary/k/kiratei/2009-12-07.jpghttp://d.hatena.ne.jp/images/diary/k/kiratei/2009-12-08.jpghttp://d.hatena.ne.jp/images/diary/k/kiratei/2009-12-09.jpghttp://d.hatena.ne.jp/images/diary/k/kiratei/2009-12-10.jpghttp://d.hatena.ne.jp/images/diary/k/kiratei/2009-12-11.jpghttp://d.hatena.ne.jp/images/diary/k/kiratei/2009-12-12.jpghttp://d.hatena.ne.jp/images/diary/k/kiratei/2009-12-13.jpghttp://d.hatena.ne.jp/images/diary/k/kiratei/2009-12-14.jpghttp://d.hatena.ne.jp/images/diary/k/kiratei/2009-12-15.jpghttp://d.hatena.ne.jp/images/diary/k/kiratei/2009-12-16.jpghttp://d.hatena.ne.jp/images/diary/k/kiratei/2009-12-17.jpghttp://d.hatena.ne.jp/images/diary/k/kiratei/2009-12-18.jpghttp://d.hatena.ne.jp/images/diary/k/kiratei/2009-12-19.jpghttp://d.hatena.ne.jp/images/diary/k/kiratei/2009-12-20.jpghttp://d.hatena.ne.jp/images/diary/k/kiratei/2009-12-21.jpghttp://d.hatena.ne.jp/images/diary/k/kiratei/2009-12-22.jpghttp://d.hatena.ne.jp/images/diary/k/kiratei/2009-12-23.jpghttp://d.hatena.ne.jp/images/diary/k/kiratei/2009-12-24.jpghttp://d.hatena.ne.jp/images/diary/k/kiratei/2009-12-25.jpghttp://d.hatena.ne.jp/images/diary/k/kiratei/2009-12-26.jpghttp://d.hatena.ne.jp/images/diary/k/kiratei/2009-12-27.jpghttp://d.hatena.ne.jp/images/diary/k/kiratei/2009-12-28.jpghttp://d.hatena.ne.jp/images/diary/k/kiratei/2009-12-29.jpghttp://d.hatena.ne.jp/images/diary/k/kiratei/2009-12-30.jpghttp://d.hatena.ne.jp/images/diary/k/kiratei/2009-12-31.jpg